Χρηστικά είδη


(Κάντε "κλικ" στις εικόνες για να τις δείτε σε μεγαλύτερη διάσταση)

ΧΡ-1
(Διάμετρος: ~ 12 cm)


ΧΡ-2
(Διάμετρος: ~ 12 cm)


ΧΡ-3
(Διάμετρος: ~ 9 cm)


ΧΡ-4
(Διάμετρος: ~ 9 cm)


ΧΡ-5α / ΧΡ-5β
(Διαστάσεις: ~ 10 x 10 cm)


ΧΡ-6
(Διαστάσεις: ~ 12 x 10 cm)


ΧΡ-7
(Διαστάσεις: ~ 12 x 10 cm)


ΧΡ-8
(Διαστάσεις: ~ 12 x 10 cm)


ΧΡ-9
(Διαστάσεις: ~ 12 x 10 cm)


ΧΡ-10α / ΧΡ-10β / ΧΡ-10γ / ΧΡ-10δ / ΧΡ-10ε
(Διαστάσεις: ~ 3 x 5 cm //  ~ 2,5 x 7 cm)


ΧΡ-11α / ΧΡ-11β
(Διαστάσεις: ~ 20 x 12 x 3,5 cm)


ΧΡ-12α / ΧΡ-12β / ΧΡ-12γ
(Διαστάσεις: ~ 20 x 12 x 3,5 cm)


ΧΡ-13α / ΧΡ-13β
(Διαστάσεις: ~ 18 x 22 x 4 cm)


ΧΡ-14
(Διαστάσεις: ~ 25 x 27 x 5 cm)


ΧΡ-15α / ΧΡ-15β
(Διαστάσεις: ~ 18 x 22 x 4 cm)


ΧΡ-16
(Διαστάσεις: ~ 25 x 27 x 5 cm)


ΧΡ-17
(Διαστάσεις: ~ 25 x 27 x 5 cm)


ΧΡ-18
(Διαστάσεις: ~ 25 x 27 x 5 cm)


ΧΡ-19
(Διαστάσεις: ~ 30 x 30 x 6 cm)


ΧΡ-20
(Διαστάσεις: ~ 30 x 30 x 6 cm)


ΧΡ-21
(Διαστάσεις: ~ 25 x 27 x 5 cm)


ΧΡ-22
(Διαστάσεις: ~ 25 x 27 x 5 cm)


ΧΡ-23
(Διαστάσεις: ~ 14 x 18 x 8 cm)


ΧΡ-24α / ΧΡ-24β
(Διαστάσεις: ~ 14 x 18 x 8 cm)


ΧΡ-25α / ΧΡ-25β
(Διαστάσεις: ~ 19 x 23 x 8 cm)


ΧΡ-26α / ΧΡ-26β
(Διαστάσεις: ~ 19 x 23 x 8 cm)


ΧΡ-27
(Διαστάσεις: ~ 37,5 x 12 x 12 cm)


ΧΡ-28
(Διαστάσεις: ~ 28 x 17 x 7 cm)


ΧΡ-29
(Διαστάσεις: ~ 28 x 17 x 7 cm)


ΧΡ-30
(Διαστάσεις: ~ 28 x 17 x 7 cm)


ΧΡ-31
(Διαστάσεις: ~ 28 x 17 x 7 cm)


ΧΡ-32
(Διαστάσεις: ~ 10 x 14 x 5,5 cm)


ΧΡ-33
(Διαστάσεις: ~ 10 x 14 x 5,5 cm)


ΧΡ-34
(Διαστάσεις: ~ 13 x 17 x 6 cm)


ΧΡ-35
(Διαστάσεις: ~ 11 x 28 x 8 cm)


ΧΡ-36
(Διαστάσεις: ~ 11 x 28 x 8 cm)


ΧΡ-37
(Διαστάσεις: ~ 11 x 28 x 8 cm)


ΧΡ-38
(Διαστάσεις: ~ 14 x 21 x 8 cm)


ΧΡ-39
(Διαστάσεις: ~ 37,5 x 12 x 12 cm)


ΧΡ-40
(Διαστάσεις: ~ 37,5 x 12 x 12 cm)


ΧΡ-41
(Διαστάσεις: ~ 11 x 14 x 8 cm)


ΧΡ-42
(Διαστάσεις: ~ 11 x 14 x 8 cm)


ΧΡ-43
(Διαστάσεις: ~ 11 x 14 x 8 cm)


ΧΡ-44
(Διαστάσεις: ~ 11 x 14 x 8 cm)


ΧΡ-45
(Διαστάσεις: ~ 15 cm)


 ΧΡ-46
(Διαστάσεις: ~ 10 x 5 cm)


 ΧΡ-47
(Διαστάσεις: ~ 19 x 23 x 8 cm)


(Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και πιθανόν να ποικίλουν ελαφρώς ανάλογα με τον όγκο των φυσικών υλικών)