Ρολόγια τοίχου ορθογώνια

(Κάντε "κλικ" στις εικόνες για να τις δείτε σε μεγαλύτερη διάσταση)

ΡΟ-1
(Διαστάσεις: 20 x 50 cm)


ΡΟ-2
(Διαστάσεις: 20 x 50 cm)


ΡΟ-3
(Διαστάσεις: 20 x 50 cm)


ΡΟ-4
(Διαστάσεις: 20 x 50 cm)


ΡΟ-5
(Διαστάσεις: 20 x 50 cm)


ΡΟ-6
(Διαστάσεις: 20 x 50 cm)


ΡΟ-7
(Διαστάσεις: 20 x 50 cm)


ΡΟ-8
(Διαστάσεις: 20 x 50 cm)


ΡΟ-9
(Διαστάσεις: 13,5 x 56 cm)


ΡΟ-10
(Διαστάσεις: 13,5 x 56 cm)


ΡΟ-11
(Διαστάσεις: 13,5 x 56 cm)


ΡΟ-12α / ΡΟ-12β / ΡΟ-12γ / ΡΟ-12δ
(Διαστάσεις: 13,5 x 56 cm)


ΡΟ-13α / ΡΟ-13β / ΡΟ-13γ
(Διαστάσεις: 13,5 x 56 cm)ΡΟ-14α / ΡΟ-14β / ΡΟ-14γ
(Διαστάσεις: 13,5 x 56 cm)


ΡΟ-15α / ΡΟ-15β
(Διαστάσεις: 13,5 x 56 cm)


ΡΟ-16α / ΡΟ-16β
(Διαστάσεις: 13,5 x 56 cm)ΡΟ-17
(Διαστάσεις: 20 x 50 cm)


(Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και πιθανόν να ποικίλουν ελαφρώς ανάλογα με τον όγκο των φυσικών υλικών)