Καθρέπτες

(Κάντε "κλικ" στις εικόνες για να τις δείτε σε μεγαλύτερη διάσταση)

ΚΑ-1
(Διαστάσεις: ~ 27 x 27 cm)


ΚΑ-2
(Διαστάσεις: ~ 27 x 27 cm)


ΚΑ-3
(Διαστάσεις: ~ 18 x 39 cm)


ΚΑ-4
(Διαστάσεις: ~ 38 x 60 cm)


ΚΑ-5
(Διαστάσεις: ~ 38 x 60 cm)


ΚΑ-6
(Διαστάσεις: ~ 38 x 60 cm)


ΚΑ-7
(Διαστάσεις: ~ 38 x 60 cm)


ΚΑ-8
(Διαστάσεις: ~ 38 x 60 cm)


ΚΑ-9
(Διαστάσεις: ~ 38 x 60 cm)


ΚΑ-10
(Διαστάσεις: ~ 95 x 55 cm)


ΚΑ-11
(Διαστάσεις: ~ 130 x 45 cm)


ΚΑ-12
(Διαστάσεις: ~ 130 x 45 cm)


ΚΑ-13
(Διαστάσεις: ~ 120 x 60 cm)


ΚΑ-14
(Διαστάσεις: ~ 40 x 60 cm)


ΚΑ-15
(Διαστάσεις: ~ 35 x 40 cm)ΚΑ-16
(Διαστάσεις: ~ 18 x 39 cm)ΚΑ-17
(Διαστάσεις: ~ 18 x 39 cm)


ΚΑ-18
(Διαστάσεις: ~ 38 x 60 cm)


(Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και πιθανόν να ποικίλουν ελαφρώς ανάλογα με τον όγκο των φυσικών υλικών)