Επιτραπέζια διακοσμητικά

(Κάντε "κλικ" στις εικόνες για να τις δείτε σε μεγαλύτερη διάσταση)

ΕΔ-1
(Διαστάσεις: ~ 10 x 14 cm)ΕΔ-2
(Διαστάσεις: ~ 10 x 14 cm)ΕΔ-3
(Διαστάσεις: ~ 10 x 14 cm)ΕΔ-4
(Διαστάσεις: ~ 17 x 17 cm)ΕΔ-5
(Διαστάσεις: ~ 17 x 17 cm)ΕΔ-6
(Διαστάσεις: ~ 17 x 17 cm)ΕΔ-7
(Διαστάσεις: ~ 17 x 17 cm)ΕΔ-8
(Διαστάσεις: ~ 17 x 17 cm)ΕΔ-9
(Διαστάσεις: ~ 13 Χ 16 cm)ΕΔ-10
(Διαστάσεις: ~ 13 Χ 16 cm)ΕΔ-11
(Διαστάσεις: ~ 16 x 18 cm)ΕΔ-12
(Διαστάσεις: ~ 20 x 20 cm)ΕΔ-13
(Διαστάσεις: ~ 16 x 18 cm)ΕΔ-14
(Διαστάσεις: ~ 50 x 70 cm)ΕΔ-15
(Διαστάσεις: ~ 50 x 70 cm)ΕΔ-16
(Διαστάσεις: ~ 14 x 30 cm)ΕΔ-17
(Διαστάσεις: ~ 14 x 30 cm)ΕΔ-18
(Διαστάσεις: ~ 14 x 30 cm)ΕΔ-19
(Διαστάσεις: ~ 14 x 30 cm)ΕΔ-20
(Διαστάσεις: ~ 10 x 30 cm)ΕΔ-21
(Διαστάσεις: ~ 8 x 25 cm)ΕΔ-22
(Διαστάσεις: ~ 15 x 30 cm)ΕΔ-23
(Διαστάσεις: ~ 15 x 30 cm)ΕΔ-24
(Διαστάσεις: ~ 35 x 45 cm)ΕΔ-25
(Διαστάσεις: ~ 35 x 45 cm)ΕΔ-26
(Διαστάσεις: ~ 70 x 80 cm)ΕΔ-27
(Διαστάσεις: ~ 70 x 80 cm)ΕΔ-28
(Διαστάσεις: ~ 45 x 50 cm)ΕΔ-29
(Διαστάσεις: ~ 13 Χ 16 cm)ΕΔ-30
(Διαστάσεις: ~ 13 Χ 16 cm) 
ΕΔ-31
(Διαστάσεις: ~ 13 Χ 16 cm)ΕΔ-32
(Διαστάσεις: ~ 13 Χ 16 cm)ΕΔ-33
(Διαστάσεις: ~ 13 Χ 16 cm)


ΕΔ-34
(Διαστάσεις: ~ 23 x 16 cm)


ΕΔ-35
(Διαστάσεις: ~ 23 x 16 cm)ΕΔ-36
(Διαστάσεις: ~ 23 x 16 cm)


ΕΔ-37
(Διαστάσεις: ~ 14 x 30 cm)


ΕΔ-38
(Διαστάσεις: ~ 5 x 13 cm)


(Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και πιθανόν να ποικίλουν ελάχιστα ανάλογα με τον όγκο των φυσικών υλικών)